WPIS ENCYKLOPEDII

ETIOPIA

Państwo w Afryce Wschodniej; graniczy z Dżibuti, Erytreą, Somalią, Kenią i Sudanem. powierzchnia: 1,104 mln km2, 60,15 mln mieszkańców.  Skład etniczny: liczne ludy semickie, m.in. Amharowie - 20-25%, Tigraj, Guragie, Tigra oraz kuszyckie, m.in. Afarowie, Galla, Oromo - 40%, Somalijczycy, Sidamo; chrześcijanie obrządku koptyjskiego stanowią ok. 70% ogółu ludności, muzułmanie - 25%, pozostała mniejszość to wyznawcy animizmu; stolica: Addis Abeba, język urzędowy: amharski. WARUNKI NATURALE: Kraj wyżynny; w zachodniej części Wyżyna Abisyńska (najwyższy szczyt kraju - Ras Daszan, 4620 m n.p.m.), w południowo-wschodniej Wyżyna Somalijska, rozdzielone Rowem Abisyńskim. Rozciąga się od Morza Czerwonego do krainy Wielkich Rowów Afryki; na północnym wschodzie Kotlina Danakilska (depresja do -116 m p.p.m.). Zróżnicowane piętra klimatyczno-roślinne, od wilgotno-gorącego (do 1600 m n.p.m.) do zimnego (ponad 2400 m n.p.m.), wystarczająca ilość opadów jedynie w górach i na sawannach (na południowym wschodzie). GOSPODARKA: Etiopia jest słabo rozwiniętym krajem rolniczym. 90% ludności utrzymuje się z uprawy ziemi i hodowli bydła; dominuje produkcja na własne potrzeby, przede wszystkim zboża. Główne towary eksportowe: kawa (62% wartości eksportu) i bydło (13%). Długotrwałe, katastrofalne okresy suszy powodują zmniejszanie się pogłowia bydła i klęski głodu. HISTORIA: Znaleziska z czasów przedhistorycznych świadczą, że tu przypuszczalnie znajduje się jedna z kolebek ludzkości. W Etiopii ok. 2000 p.n.e. powstała cywilizacja, która przez Egipcjan nazywana była krainą Punt. W północnej części kraju od I w. n.e. istniało państwo Aksum, które upadło VIII-X w. wraz z rozprzestrzenianiem się islamu. Później powstawały i upadały różne państwa, trwały wojny z sułtanatami muzułmańskimi i dopiero Menelik II (1889-1913) zjednoczył kraj, wytyczył granice tworząc państwo pod nazwą Cesarstwo Etiopskie, które, obok Liberii, było najstarszym niezależnem państwem afrykańskim. W latach 1934-1941 Etiopia była okupowana przez Włochy. 1952 nastąpiło przyłączenie Erytrei. Wraz z upadkiem cesarza Hajle Syllasje I, który panował w latach 1930-1974, do historii odeszła monarchia. Obalenie 1974 cesarza i przejęcie władzy przez rząd wojskowy spowodowało 1975 zniesienie monarchii. Nowe władze od 1976 stawiały sobie za cel przekształcenie Etiopii w demokratyczną republikę o ustroju demokratycznym typu socjalistycznego. Następuje nacjonalizacja przemysłu, banków i częściowo ubezpieczeń. Jednak na przeszkodzie w realizacji reform politycznych i gospodarczych stanęło od 1976 nasilenie się walk z separatystami erytrejskimi, dążącymi do utworzenia odrębnego państwa. 1991 ugrupowania partyzanckie przejmują kontrolę nad Erytreą i 1993 kraj ten uzyskuje niepodległość. 1991 ucieczka prezydenta Mengystu Hajle Marjama do Zimbabwe spowodowała przejęcie władzy przez Etiopski Ludowy Front Rewolucyjno-Demokratyczny, który utworzył rząd tymczasowy. 1994 wytoczono reżimowi M. Hajle Marjama procesu za łamanie praw człowieka i ludobójstwo. 1994 została przyjęta nowa konstytucja; 1995 w wyborach parlamentarnych zwycięża Meles Zenawi zdobywając 90% głosów.   W 1997 doszło do nieporozumień z Erytreą na tle ekon., a 1998 do zbrojnego sporu o przebieg granicy; mediacje OJA doprowadziły do podpisania w 2000 roku porozumienia pokojowego.

Skomentuj wpis

KONCERTY

FORUM

Meble do salonu - jakie?

20.10.2017 | 12:41 przez mierrnas

Co robicie w weekendy

20.10.2017 | 08:53 przez Jogin

JESTEŚ NOWY? Tu się przywitaj!

19.10.2017 | 20:03 przez ericos

Wakacje w Polsce czy zagranicą?

19.10.2017 | 20:02 przez ericos

Witam

19.10.2017 | 20:01 przez ericos

Szukam zespołu

19.10.2017 | 19:43 przez Moggi

WYWIADOWNIA

Rozmowa z Krystianem „K-Jah” Walczakiem – muzykiem, kompozytorem, producentem muzycznym, przygotowującym się do wydania płyty z własną muzyką, z gwiazdorskim składem muzyków reggae z całego świata.

Miłość to potężna siła

Rozmowa z Krystianem „K-Jah” Walczakiem – muzykiem, kompozytorem, producentem muzycznym, przygotowującym się do wydania płyty z własną muzyką, z gwiazdorskim składem muzyków reggae z całego świata.

Linki